DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Política de Accesibilidade

Para a construción deste micro-site web dependente do Ministerio de Facenda, adoptáronse unha serie de medidas co obxectivo de mellorar a súa accesibilidade. Estas medidas ofrecen unha serie de vantaxes como:

 • Facilitar o acceso dos usuarios independentemente da súa condición física ou do seu contorno.
 • Permitir o acceso con diferentes axentes de usuario.
 • Incluír contidos claros ben estruturados.
 • Mellorar a navegación e a experiencia do usuario.

Entre outras adoptáronse as seguintes medidas:

 • Emprego dos estándares do W3C.
 • Emprego de CSS para a presentación da información.
 • Avaliación de accesibilidade, na data do 23 de outubro de 2008 de requisitos de prioridade 1 e prioridade 2 da Norma UNE 139803:2004 e da WAI A e AA das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web.
 • Texto alternativo nas imaxes e elementos multimedia.
 • Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo.
 • Acceso mediante atallos teclado ás principais opcións.

Atallos de teclado

Neste micro-site están definidas as seguintes teclas de acceso:

 • Tecla de acceso 0 - Declaración de accesibilidade
 • Tecla de acceso 1 - Páxina de inicio
 • Tecla de acceso 2 - Mapa da web
 • Tecla de acceso 3 - Acceso ó contido
 • Tecla de acceso 4 - Menú de navegación
 • Tecla de acceso 5 - Menú de idiomas

O emprego das teclas de acceso ven condicionado polo navegador:

 • Internet Explorer: ALT + atallo + ENTER
 • Firefox: ALT + MAIÚSCULAS + atallo
 • Opera: MAIÚSCULAS + ESC + atallo
 • MacOS: CRTL + atallo

Contacto

archivo.general@meh.es

 

© Ministerio de Facenda (2012)

Secretaría Xeral Técnica

Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións

 

Validación correcta XHTML 1.0 TransitionalCSS Válido: Estrutura de Follas de Estilo validadaAvaliación de accesibilidade AA das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 del W3C-WAI